Zespół

Lek. stom.

Małgorzata Spiżewska

Lekarz stomatolog, specjalista I stopnia Chirurgii Stomatologicznej oraz członek polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (Pase), Advanced Surgical Master Curriculum in Regenerative Implant Dentistry (Univerity of Szeged).

Osiągnięcia zawodowe:

  • W 1994 roku ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku i uzyskała uprawnienia lekarza dentysty.
  • W 1997 roku uzyskała pierwszą specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej na Akademii Medycznej w Warszawie.
  • Od 1995 r. prowadzi prywatną praktykę.
  • Stale poszerza swoją wiedzę i kwalifikacje, uczestniczyła w wielu prestiżowych kursach w Polsce oraz za granicą.
  • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, członkiem European Orthodontic Society EOS, Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, członkiem IAO (International Association of Orthodontics) oraz członkiem ITI (International Team for Implantology).
  • W 2017 roku otrzymała prestiżową nagrodę ukończenia Curriculum Dawson Academy .
  • W 2018 roku otrzymała certyfikat – Surgical Master Curriculum in Regenerative Implant Dentristry.
  • Ukończyła 2-letni podyplomowy kompleksowy kurs ortodontyczny prof. Davide Mirabella Catania a także 3-letnie studium podyplomowe – mistrz ortodoncji (Master in Orthodontics Mini Residency Dereck Mahony).
  • Obecnie jest uczestnikiem Damon Advanced Master Program – 2-letnia szkoła techniki Damon – dr Derek Mahony.

 

Pani Doktor posiada wysokie kompetencje, a swoją pracę wykonuje starannie, w trosce o dobro Pacjenta. A wszystko to w połączeniu z przyjazną atmosferą i pozytywnym nastawieniem do każdego z Pacjentów.

#Eksperckość
#Serdeczność
#Innowacyjność

Usługi wykonywane
przez naszego specjalistę: