Konsylia lekarskie

Wspólna droga do pięknego i zdrowego uśmiechu!
Połączona wiedza interdyscyplinarnego zespołu lekarskiego

Konsylia w Alfa Dental składają się z wielu lekarzy specjalistów. Multidyscyplinarny Zespół Terapeutyczny omawia podczas narady stan zdrowia jamy ustnej Pacjenta, aby zapewnić mu konsultację ze strony każdego specjalisty, dzięki czemu lekarz prowadzący ma pełny obraz wniosków z przeprowadzonych badań stomatologicznych. Ponadto zadaniem konsylium jest też kompleksowe planowanie procesu leczenia.  

Zespół spotyka się na cotygodniowych konsyliach, gdzie określa ścieżkę diagnostyczną, ustala niezbędne do wykonania badania dodatkowe oraz konkretyzuje wybór odpowiedniej terapii stomatologicznej.  

Lekarze wspólnie omawiają zakres leczenia stomatologicznego Pacjentów – w ten sposób powstaje zindywidualizowany plan leczenia, ściśle nadzorowany przez specjalistów w danej dziedzinie stomatologii.  

Idealny plan leczenia to suma wiedzy i doświadczenia całego interdyscyplinarnego zespołu Alfa Dental

Na czele naszego zespołu stoją Dr n.med. specjalista chirurgii szczękowo – twarzowej Anna Dudzińska-Filkiewicz  oraz lek. stom. specjalista protetyki stomatologicznej Zdzisław Filkiewicz jako najbardziej doświadczeni i utytułowani lekarze. Zawsze wspierają zespół i odpowiadają za planowanie leczenia, szczególnie w zakresie zaawansowanej chirurgii i protetyki rekonstrukcyjnej.

Jednak o sile zespołu stanowi połączona wiedza i doświadczenie całego zespołu. Pozwala nam to oferować leczenie bezpieczne i przewidywalne z każdej terapeutycznej perspektywy.